Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Formuláře


Níže v textu najdete stručný popis k jednotlivým žádostem s odkazem na podrobné informace a formuláře na stránkách MPSV ČR.

Naše poradna nezasílá formuláře klasickou poštou. Chcete-li zaslat formulář poštou, kontaktujte prosím telefonicky magistrát Vašeho města nebo městský úřad, sociální odbor a požádejte terénní pracovnici, aby Vám potřebný formulář přinesla.
S žádostí o zaslání formuláře klasickou poštou na Vaši adresu se můžete obrátit např. na Ligu vozíčkářů, Brno.

Máte-li zájem o podrobné informace, hlavní rozcestník MPSV ČR pro vyhledávání různých formulářů najdete zde: https://www.mpsv.cz/formulare
Zajímat Vás bude především oddíl Příspěvek na péči a oddíl Dávky pro osoby se zdravotním postižením.


Podání žádosti osobně nebo zaslání poštou

Potřebný formulář vydají na požádání na každé pobočce úřadu práce. Můžete si jej také vytisknout z odkazů, které uvádíme.
Vyplněnou, podepsanou a datovanou žádost může kdokoliv odnést na podatelnu úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. K podání žádosti přes podatelnu není třeba žádná plná moc.
Znáte-li přesnou adresu pobočky úřadu, je možné formulář (nebo i více formulářů) zaslat v jedné obálce doporučeným dopisem, podací lístek je nutné uschovat jako doklad o podání.


Podání žádosti on-line

Všechny formuláře žádostí úřadu práce je možné vyplnit online z pohodlí domova. Není nutná datová schránka nebo elektronický podpis. Není třeba znát přesnou adresu pobočky úřadu práce, systém vyplněnou žádost rozdělí automaticky.
Pokud chcete využít on-line podání, je nutná bankovní identita-BANK ID, kvůli plnému ověření osoby žadatele. Bankovní identitu má každý, kdo má (a používá) internetové bankovnictví.
Pokud bankovní identitu nemáte a chcete, je nutné se do banky osobně dostavit.
Vaše on-line identita bude zřízena během několika minut, přihlásit se přes bankovní identitu je v praxi možné do 1-2 pracovních dnů. Za tuto dobu už jsou údaje z banky propsány v portálu státní správy, tj. i na stránkách, na kterých jsou on-line formuláře k vyplnění.
Jste-li osobou s omezenou hybností, je vhodné zavolat do banky a požádat bankovního poradce o návštěvu doma a zřízení bankovní identity.

Pro on-line podání žádosti můžete zvolit dvě cesty:

1) Vyberete si na této stránce žádost, která Vás zajímá, a rozkliknete odkaz Formuláře. Dostanete se přímo na stránky MPSV, kde klepnete na ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT. Po vyplnění budete přesměrováni k potvrzení své bankovní identity do internetového bankovnictví Vaší banky.

2) Podání žádosti zahájíte návštěvou stránky uradprace.cz a úplně vpravo nahoře zvolte "Přihlášení". Pak vyberte "Identita občana - přihlásit se". Po ověření Vaší totožnosti přes internetové bankovnictví Vaší banky budete automaticky přesměrováni na oficiální stránky MPSV ČR. Tam vyberete kategorii Elektronické formuláře a následně konkrétní formulář. Pro vyplnění a odeslání žádosti klepněte na ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.

Některé prohlížeče mohou mít se systémem potíže, proto doporučujeme telefonicky ověřit následující den na úřadě práce, jestli podání žádosti přešlo úspěšně do systému.
V případě, že by se tak nestalo, doporučujeme opakovat postup v jiném prohlížeči (např. Edge).
Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) s označením TP (těžké postižení), ZTP (zvlášť těžké postižení) a ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem)


Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Slouží pro podání prvního průkazu žadatele. Žádost podáte na úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště (v Brně všichni na Křenové 25).
Formulář slouží rovněž k podání žádosti o prodloužení platnosti Vašeho stávajícího průkazu, pokud se blíží konec Vašeho zdravotního posudku (platnosti stávajícího průkazu). Podává se zpravidla 2 měsíce před skončením této platnosti.
Současně s ním je nutné podat i žádost o příspěvek na mobilitu.

formuláře


Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.


Žádost o změnu nároku na průkaz OZP

Tento formulář vyplňte, máte-li aktuálně platný např. TP a chcete zvýšení na ZTP.

formuláře


Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.
Žádost o příspěvek na mobilitu

Příspěvek slouží k částečné úhradě nákladů na Vaši individuální dopravu. Žádost o příspěvek na mobilitu podejte i tehdy, nemáte-li vlastní vůz.
Příspěvek na mobilitu činí 900 Kč měsíčně a nárok máte automaticky při přiznání průkazu ZTP či ZTP/P.
Žádost o příspěvek na mobilitu podejte ve stejný den a na stejném pracovišti úřadu práce současně s žádostí o přiznání průkazu OZP, ve stejnou chvíli.

formuláře


Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT
Příspěvek na péči


Žádost o příspěvek na péči

O příspěvek na péči můžete požádat, aniž by Vám byla přiznána invalidita, také bez průkazu ZTP anebo ZTP/P.
Tuto žádost podáte kdykoliv, pokud máte nějaké zdravotní omezení a Váš stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

Tento formulář je stejný pro děti i dospělé.

formuláře


Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.


Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči (změna stupně PnP - dospělí)

Podáváte ho, pobíráte-li nyní 880 Kč měsíčně a chtěli byste např. 4400 Kč. V tomto případě bude Váš aktuální zdravotní stav opět posuzován lékařskou posudkovou komisí a znovu proběhne i sociální šetření.

Formulář je opět stejný pro děti a dospělé.

formuláře

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.
Zvýšení příspěvku na péči (příplatek u dětí)

Formulář slouží ke zvýšení již přiznaného příspěvku o 2000 Kč měsíčně u dětí ve věku od 4 do 7 let, kterým byl přiznán příspěvek na péči jakéhokoliv stupně a rodiče dítěte žádají o navýšení kvůli nízkým příjmům rodiny (např. rodina s 1 rodičem). Příjmy jsou zkoumány.

formuláře

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.


Oznámení o poskytovateli pomoci

Formulář vyplníte a odevzdáte na úřadu práce dle trvalého bydliště osoby, o kterou budete oficiálně pečovat.
Jedná-li se o člověka ve stupni závislosti II, III nebo IV a Vy nejste zaměstnaná/ý, jako osobě pečující hradí Vaše sociální a zdravotní pojištění stát, a to počínaje dnem registrace na úřadě práce.
Dále je nutné vyžádat si z úřadu práce potvrzení o dosavadním poskytování péče. Toto osobně předložíte na Okresní správě sociálního zabezpečení dle Vašeho trvalého bydliště jako osoby pečující. Následně stejný dokument odešlete doporučeně ČSSZ Praha.
Další důležité informace k tomuto tématu najdete v článku Co je příspěvek na péči dospělých.

formuláře

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.


Smlouva o poskytování osobní asistence

formulář ke stažení


Vzorová smlouva pro asistenty péče

formulář ke stažení
Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku


Formulář je platný jednak pro příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo, jednak pro další kompenzační pomůcky.
Jestliže žádáte konkrétně o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo (auto), vyplňte tyto oddíly formuláře:
A, D, F, G, H, J, K.
Formulář Příspěvek na zvláštní pomůcku vyplňujete i v případě, že žádáte o příspěvek na úpravu motorového vozidla.
Do oddílu G - požadovaná zvláštní pomůcka -vepíšete úprava motorového vozidla.

formuláře

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.


Doklad o výši čtvrtletního příjmu – příspěvek na zvláštní pomůcku

Pokud je žadatelm o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo nezletilé dítě, příjmy se nedokládají.
Vznikne- li na příspěvek nárok ze zdravotního stavu, dítě pak automaticky dostává 200 tisíc.
Příjmy jsou zjišťovány jen u dospělých, a to za předchozí 3 celé kalendářní měsíce. To jak přímo Vaše, tak osob žijících ve společné domácnosti.

Za příjem je považován invalidní důchod, ale tento údaj nedokládáte, úřad práce si jej zjistí sám. Dále je do příjmů počítána také zaměstnanecká mzda.

Do příjmů naopak NENÍ započítáván příspěvek na péči v jakékoliv výši ani příspěvek na mobilitu.

formuláře

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.
Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty (DPH)

formulář ke stažení
Příkaz ke zdravotnímu transportu

Formulář vyplňuje za všech okolností a vždy (praktický) lékař, který by ho rovněž měl mít u sebe v ordinaci.
Právě on svým podpisem, razítkem a datumovkou potvrzuje Vaši zdravotní indikaci.
Sanitku na konkrétní den a hodinu objednává sám pacient, mimo situace propuštění ze zdravotnického zařízení (např. po operaci).
Oba listy, jak originál, tak i kopii, odevzdáte posádce sanitky.
Formulář je stejný pro všechny pojišťovny.

formulář ke stažení
Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem

První stranu formuláře Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem vyplní vždy Váš lékař, a to před uskutečněním jízdy.
Na zadní stranu je nutné získat razítko, datum a podpis cílového odborného pracoviště. Pokud se to nepovede, nárok na částečné proplacení cesty Vaší pojišťovnou zaniká. Vzdálenost=ujeté kilometry propočítá kompetentní osoba pojišťovny, údaj nikdy nevpisuje sám žadatel.
Abyste získal/a na "cesťák" nárok, musíte se přepravovat soukromým vozem (nikoli služebním) a naopak NESMÍTE vozidlo řídit Vy sám/a, někdo Vás někam musí vézt.
Pro všechny pojišťovny u nás existuje jen jeden typ tohoto formuláře.

formulář ke stažení
Vzor plné moci k převzetí průkazu

Pokud někoho na úřadě práce zastupujete pouze v 1 záležitosti, v 1 řízení, pak plná moc nemusí být úředně ověřená. To znamená, že ji můžete sestavit, sepsat i podepsat doma, podpisy na takové plné moci nemusejí být úředně ověřeny. K plné moci není potřeba občanský průkaz osoby, kterou zastupujete.

Chcete-li ovšem někoho zastupovat ve více řízeních současně nebo mít možnost vepisovat jménem někoho údaje do formuláře přímo na úřadě práce, pak musíte mít tak zvanou generální plnou moc s úředně ověřenými oběma podpisy. To znamená, že se na tento dokument oba podepisují až na poště, na přepážce Czech pointu, před očima úřednice.
Originál všech plných mocí je nutno doručit na úřad práce vždy osobně - ten, kdo je někým zmocněn.

formulář ke stažení
Změna způsobu výplaty příspěvku a plná moc k provedení změny

Napíšete na úřad práce, když chcete, aby Vám třeba peníze z příspěvku na péči už nechodily složenkou, ale nově převodem na účet.
Kromě změny samotné musíte někoho rovněž písemně pověřit provedením této změny, proto je nutné doložit spádovému úřadu práce současně i druhý dokument ve vzoru.

formulář ke stažení
Vzor odvolání proti nepřiznání průkazu ZTP

formulář ke stažení
Máte dotaz, nebo nás chcete kontaktovat?
V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.


Kontaktní formulář


úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies