Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Kontakt


Možnosti vystavení úředně ověřené plné moci


Jste-li držitelem/držitelkou ZTP nebo ZTP/P a potřebujete si vyřídit ověření podpisu anebo úředně ověřenou plnou moc (např. pro jednání s úřadem práce v zastoupení):

Můžete osobně navštívit notáře a s ním tento dokument za poplatek sepsat.

Ověření pravosti podpisu provádí za poplatek i Česká pošta, u přepážky označené Czech Point.

Jste-li samostatně nepohyblivá osoba nebo osoba pohyblivá se značným omezením, lze se ve věci úředně ověřené plné moci obrátit také na matriku ÚMČ, kde bydlíte. Matrikářka s Vámi domluví termín návštěvy přímo ve Vašem bytě, pomůže Vám plnou moc správně sestavit a následně provede i úřední ověření.

Prokážete-li se platným průkazem osoby se zdravotním postižením (OZP), je tato schůzka zdarma, jinak stojí 30 Kč.

Jestliže se Vám nepodaří domluvit s Vaší spádovou matrikou, lze o tuto službu v Brně požádat Magistrát města Brna, kontaktní telefony: 542173051 nebo 542173051. Platí pro celý Jihomoravský kraj. Čtvrť, v níž bydlíte, nerozhoduje.

Výše uvedená telefonní čísla lze využít i tehdy, potřebujete-li úřední zápis o zhotovení generální plné moci. K tomuto kroku se přistupuje v případě, kdy se žadatel o úředně ověřenou plnou moc nemůže nebo pro nepříznivý zdravotní stav nedokáže sám/a podepsat. Pak stačí specifikovat, co má být obsahem plné moci, komu a k čemu je určena.
Notář provede zápis o plné moci. Dokument následně podepíší jen 2 svědkové, které s sebou notář přivede jako svůj doprovod, nikoliv žadatel/ka.

Pokud máte zájem o vystavení úředně ověřené plné moci nebo o zápis o generální plné moci za uvedených podmínek, ale nebydlíte přímo v Brně, zkontaktujte magistrát Vašeho města, sociální odbor, nebo městský úřad anebo obecní úřad, záleží na tom kterém městě v ČR. Na místech výše uvedených by Vás měli být schopni případně správně nasměrovat.


Kdy použít plnou moc s úředním ověřením

Tento typ plné moci sestavuje žadatel doma, ale podepisuje ji až před zraky notáře anebo pracovníka pošty (u přepážky Czech Pointu). Na místě také doplní konkrétní aktuální datum.

Přistupujeme k ní, chceme-li určitého člověka, třeba kvůli jeho dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nebo vysokému věku, zastupovat dlouhodobě ve více úředních záležitostech. Plná moc úředně ověřená opravňuje zastupující osobu k dopisování relevantních údajů o žadateli do různých formulářů a rovněž do související dokumentace přímo na pracovišti/úřadě.

Úřední ověření podpisu v plné moci stojí 30 Kč.

Předmět jednání by zde měl být zformulován co možná nejobecněji, aby byla plná moc co nejvíce využitelná.

Formulace plné moci úředně ověřené - vzor:

Já, XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu zplnomocňuji tímto svého syna/dceru/ paní XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu k zastupování mé osoby při veškerém jednání s úřadem práce v název města.
Datum i podpis bude doplněn až na poště.


Kdy použít obyčejnou plnou moc

Plnou moc neúředně ověřenou vystavuje osoba, která potřebuje být zastoupena, doma. Sepíše a podepíše ji vlastní rukou, případně text sestaví na počítači, vytiskne a vlastní rukou jen podepíše.

Tento druh plné moci se používá, chce-li být určitá osoba oficiálně zastupována jen v jednom konkrétním jednání a nebude-li zástupce vpisovat do formuláře nebo dokumentace žadné údaje přímo v místě kontaktního pracoviště.
Kromě plné moci si zastupující osoba s sebou na úřad vezme platný občanský průkaz svůj a žadatele.
Plnou moc neúředně ověřenou použijeme např. tehdy, chce-li manželka/partnerka zastupovat omezeně pohyblivého manžela při jednání se spádovým úřadem práce ve věci příspěvku na péči - podání žadatelem předvyplněné a podepsané žádosti, využítí práva nahlédnutí do spisu a podepsání případného nesouhlasu s chystaným rozhodnutím, řešení odvolání.

Formulace plné moci - vzor:

Já, XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu zplnomocňuji tímto svého syna/svou dceru/paní XY, datum narození rodné číslo, číslo občanského průkazu k jednání s úřadem práce v název města ve věci mého příspěvku na péči/příspěvku na bydlení/průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP).

Aktualní datum a podpis pouze žadatele, nikoli zastupující osoby.


Datum vložení: 31. ledna 2015

Datum poslední aktualizace textu: 13. prosince 2015


Související články:

Co je to karta, průkaz TP, ZTP a ZTP/P


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji