Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Možnosti vystavení úředně ověřené plné moci


Jste-li držitelem/ držitelkou ZTP nebo ZTP/P a potřebujete si vyřídit ověření podpisu anebo úředně ověřenou plnou moc (např. pro jednání s úřadem práce v zastoupení):

Můžete osobně navštívit notáře a s ním tento dokument za poplatek sepsat.

Ověření pravosti podpisu provádí za poplatek i Česká pošta, u přepážky označené Czech Point.

Jste-li samostatně nepohyblivá osoba nebo osoba pohyblivá se značným omezením, lze se ve věci úředně ověřené plné moci obrátit také na matriku ÚMČ, kde bydlíte. Matrikářka s Vámi domluví termín návštěvy přímo ve Vašem bytě, pomůže Vám plnou moc správně sestavit a následně provede i úřední ověření.

Prokážete-li se platným průkazem osoby se zdravotním postižením (OZP), je tato schůzka zdarma, jinak stojí 30 Kč.

Jestliže se Vám nepodaří domluvit s Vaší spádovou matrikou, lze o tuto službu v Brně požádat Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 3. Ověření podpisu se provádí v přízemí, v informačním středisku. Kontaktní telefon: 542173051. Platí pro celý Jihomoravský kraj. Čtvrť, v níž bydlíte, nerozhoduje.

Výše uvedené telefonní číslo lze využít i tehdy, potřebujete-li úřední zápis o zhotovení generální plné moci. K tomuto kroku se přistupuje v případě, kdy se žadatel o úředně ověřenou plnou moc nemůže nebo pro nepříznivý zdravotní stav nedokáže sám/ a podepsat. Pak stačí specifikovat, co má být obsahem plné moci, komu a k čemu je určena.
Toto platí v situaci, kdy je žadatel/ ka nepohyblivý/ á, ale jeho/ její rozumové schopnosti jsou zcela zachovány.

Pokud je žadatel nepohyblivý a nemá zachovány rozumové schopnosti, tedy si prakticky neuvědomuje, co by podepsal, pak není možné o ověření podpisu žádat matriku.
Musíte se s žádostí o vystavení plné moci obrátit na notáře v okolí a využít jeho placené služby, za plnou standardní cenu. V případě vystavení generální plné moci notářem není možné požadovat slevu z titulu průkazu ZTP ani ZTP/P.
Notář provede zápis o plné moci. Dokument následně podepíší jen 2 svědkové, které s sebou notář přivede jako svůj doprovod, nikoliv žadatel/ ka.

Pokud máte zájem o vystavení úředně ověřené plné moci nebo o zápis o generální plné moci za uvedených podmínek, ale nebydlíte přímo v Brně, zkontaktujte magistrát Vašeho města, sociální odbor, nebo městský úřad anebo obecní úřad, záleží na tom kterém městě v ČR. Na místech výše uvedených by Vás měli být schopni případně správně nasměrovat.


KDY POUŽÍT PLNOU MOC S ÚŘEDNÍM OVĚŘENÍM

Tento typ plné moci sestavuje žadatel doma, ale podepisuje ji až před zraky notáře anebo pracovníka pošty (u přepážky Czech Pointu). Na místě také doplní konkrétní aktuální datum.

Přistupujeme k ní, chceme-li určitého člověka, třeba kvůli jeho dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nebo vysokému věku, zastupovat dlouhodobě ve více úředních záležitostech. Plná moc úředně ověřená opravňuje zastupující osobu k dopisování relevantních údajů o žadateli do různých formulářů a rovněž do související dokumentace přímo na pracovišti/ úřadě.

Úřední ověření podpisu v plné moci stojí 30 Kč.

Předmět jednání by zde měl být zformulován co možná nejobecněji, aby byla plná moc co nejvíce využitelná.

Formulace plné moci úředně ověřené - vzor:

Já, XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, zplnomocňuji tímto svého syna/ dceru/ paní XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu k zastupování mé osoby při veškerém jednání s úřadem práce v název města.
Datum i podpis bude doplněn až na poště.


KDY POUŽÍT OBYČEJNOU PLNOU MOC

Plnou moc neúředně ověřenou vystavuje osoba, která potřebuje být zastoupena, doma. Sepíše a podepíše ji vlastní rukou, případně text sestaví na počítači, vytiskne a vlastní rukou jen podepíše.

Tento druh plné moci se používá, chce-li být určitá osoba oficiálně zastupována jen v jednom konkrétním jednání a nebude-li zástupce vpisovat do formuláře nebo dokumentace žadné údaje přímo v místě kontaktního pracoviště.
Kromě plné moci si zastupující osoba s sebou na úřad vezme platný občanský průkaz svůj a žadatele.
Plnou moc neúředně ověřenou použijeme např. tehdy, chce-li manželka/ partnerka zastupovat omezeně pohyblivého manžela při jednání se spádovým úřadem práce ve věci příspěvku na péči - podání žadatelem předvyplněné a podepsané žádosti, využítí práva nahlédnutí do spisu a podepsání případného nesouhlasu s chystaným rozhodnutím, řešení odvolání.

Formulace plné moci - vzor:

Já, XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu zplnomocňuji tímto svého syna/ svou dceru/ paní XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu k jednání s úřadem práce v název města ve věci mého příspěvku na péči/ příspěvku na bydlení/ průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP).
Aktuální datum a podpis pouze žadatele, nikoli zastupující osoby.


PRAKTICKÝ TIP

Potřebujete-li plnou moc pro banku nebo pro telefonního operátora, je vhodné začít osobní návštěvou nebo telefonátem tam. V řadě institucí mají předchystaný vlastní formulář plné moci, který pak plně vyhovuje všem stranám. Vy nemusíte nic vymýšlet, byť podle vzoru.

Pokud potřebujete plnou moc k zastupování na poště, informujte se nejprve tam na možnost změny doručovací (zasílací) adresy anebo na vystavení průkazu příjemce.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum vložení: 31. ledna 2015

Datum poslední aktualizace textu: 14. prosince 2023


Související články:

Co je to karta, průkaz TP, ZTP a ZTP/P


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-5 pracovních dnů.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies