Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa
O nás
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt


Euroklíč


Jedná se o univerzální klíč sloužící pro otevření bezbariérových toalet v České republice a v zahraničí.
Nárok na něj mají držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P, ale i onkologicky nemocní.
Euroklíč pro handicapované občany v Brně vydává Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19, 1. patro, dv. č. 116 v úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, pátek od 8 do 12 hodin.

Euroklíč v Brně vydává rovněž Národní rada zdravotně postižených (NRZP), Cejl 32, a to:
po, st- 8.30 - 17.00 hod.
út,čt - 8.30 - 14.00 hod.
pá - 8.30 - 13.30 hod.

Euroklíč je vydáván ve všech větších městech, výdejní místo je vždy vázáno na trvalé bydliště. Euroklíč si můžete vyzvednout na Magistrátu města - sociálním odboru, případně i v sídle Národní rady zdravotně postižených (NRZP) ve Vašem městě.

Je nutné mít s sebou následující doklady: platný občanský průkaz, originál průkazu TP nebo ZTP nebo ZTP/P.
Pokud vyřizujete Euroklíč jménem někoho - v zastoupení, vezměte si s sebou také originál obou občanských průkazů. Žádná plná moc není třeba.
Držitelé průkazu ZTP/P dostávají pouze 1 klíč, průvodci není samostatný Euroklíč poskytován.

Euroklíč obdržíte spolu s dokumentem "Evidenční karta Euroklíče pro OZP", který podepíšete. 1 tento list si ponechává Magistrát, 1 obdržíte Vy. Dále je Vám také vydán aktuální soupis míst, kde je v Brně možné Euroklíč využít.

Podmínky vydávání euroklíče si stanovuje každý jednotlivý kraj odlišné. Zatímco třeba v Jihomoravském kraji jsou euroklíče vydávány uživatelům zdarma a tito je mají neustále u sebe, např. v kraji Vysočina jsou euroklíče zájemcům pouze zapůjčovány na omezenou dobu, a to oproti vratné záloze 200 Kč a podpisu. Je nutné předem nahlásit, od kdy do kdy bude uživatel euroklíč potřebovat.

Nebydlí-li žadatel v okresním městě, pak ve věci euroklíče kontaktuje nejbližší okresní město a jeho městký úřad. Je nutné zjistit, pod které okresní město žadatel spadá, za jakých podmínek se v tomto městě euroklíč hendikepovaným vydává a případně také zažádat úřad o vyjímku: zapůjčení euroklíče právě Vám, tj. osobě bez trvalého bydliště v tomto okresním městě. Např. Jste vozíčkář z Přibyslavi a máte zájem o euroklíč. Je nutné zkontaktovat nejbližší okresní město - Havlíčkův Brod, městský úřad, zjistit tamější pravidla pro vydávání klíče a také si zažádat o vyjímku kvůli trvalému bydlišti v jiném městě.

Pokud Euroklíč ztratíte, napište e-mail na nrzp@nrzp.cz, nebo brno@nrzp.cz, předmět: Euroklíč.


Podrobný seznam míst, která lze v naší republice euroklíčem otevřít, naleznete zde.


Veškeré informace o euroklíčích najdete na www.eurokeycz.com

Pokud chcete třeba zjistit, kde ve Vašem kraji je euroklíč vydáván:
www.eurokeycz.com - - -) kliknout doprostřed - - -) Euroklíč v krajích - - -) vyberte kraj a klikněte - - -) Informace o projektu Euroklíč v název kraje naleznete zde


Datum zveřejnění příspěvku: 14. 2. 2013

Datum poslední aktualizace textu: 6. 8. 2021


Související články:

Co je to karta, průkaz TP, ZTP a ZTP/P


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 9.00 do 14.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 14.00
do 15.00 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kateřina Havlíková
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Liga vozíčkářů nejen
pro vozíčkáře - budeme hledat
práci přímo pro Vás
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji