Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Kontakt


Financování kompenzačních pomůcek


V naší poradně se poslední dobou množí dotazy na financování tak zvaných kompenzačních pomůcek.

Kompenzační pomůckou přitom rozumíme věc, předmět anebo přístroj, který svému majiteli ulehčuje každodenní život a napomáhá k větší samostatnosti a nezávislosti. Tak třeba psací telefon kompenzuje neslyšícímu jeho hluchotu a umožňuje každému telefonovat, indikátor barev zase pomáhá nevidomému roztřídit prádlo, a tak bych mohla uvést řadu dalších příkladů.

Existují pomůcky, které jsou,dle patřičné vyhlášky, hrazeny z příspěvků úřadu práce. Mimo již zmíněných se jedná třeba o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo, příspěvek na stropní zvedací systém do bytu pro velmi těžce pohyblivé lidi a jiné.

Existují dále kompenzační pomůcky plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Mezi takové patří francouzské hole, různé typy elektrických vozíků,vozíky mechanické, koupelnový zvedák, speciální zvýšené sedátko na WC pro pacienty po ortopedických operacích, sedátko do vany, ortopedická zdravotní obuv a řada dalších.

Jinou skupinu tvoří kompenzační pomůcky jako elektrický skútr, notebook či lehokolo. I tyto "mašinky" ulehčují svým majitelům život, kompenzují hendikep a umožňují lidem snadnější začlenění do běžné společnosti.

Bohužel na ně není možné získat finance z veřejného zdravotního pojištění ani z úřadu práce.

Dříve na ně přispíval sociální odbor městské části dle bydliště žadatele. Po vládních škrtech došlo v téhle oblasti srovnatelných kompenzačních pomůcek k výrazným změnám. Agenda sociálních odborů kompletně přešla pod úřady práce a díky vládním úsporám si tyto pomůcky klient hradí zcela sám, ačkoliv např. pořizovací cena elektrického skútru začíná na 50 000 Kč.

Jedinou cestou, jak získat v těchto případech peníze, je oslovit nadace, nadační fondy a sponzorské organizace s žádostí o finanční dotaci, dar.

Obrátí-li se na naši poradnu klient s prosbou pomoci, pak poradenská práce spočívá v sestavení dopisu, žádosti pro nadace a v předání kontaktu na ně. Jménem klienta tedy popíšeme jeho konkrétní příběh, životní okolnosti a situaci. Specifikujeme předmět finančnho daru, výši žádaného obnosu a zformulujeme klientovy důvody, proč si přístroj nebo věc nemůže zaplatit sám, případně s pomocí rodiny. Pak nezbývá, než čekat na odpověď z nadace.

Poradna nemůže našim klientům předem zajistit kladné vyřízení jejich žádosti. Nemůžeme ani žádným způsobem ovlivnit průběh schvalování jednotlivých sponzorských darů a konečnou výši poskytnutých peněz. Toto je zcela v kompetenci nadací.

My samozřejmě víme, že financování, pro každého z vás velice důležitých a drahých přístrojů, formou nadačního daru je značně nejisté. Závisí de fakto na cílech a cílových skupinách té které konkrétní nadace a na jejích finančních možnostech.

Mrzí mě, že pro vás všechny nemám na samotný závěr pozitivnější zprávu, ale tato cesta financování nákladných, jiným způsobem nehrazených, kompenzačních pomůcek je v současné době jedinou možnou variantou.


Lenka Jiřičná

Datum vložení: 29. 9. 2014


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji