Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Naši sponzoři
Kontakt


Příspěvek na bydlení


Kdo může žádat

O příspěvek na bydlení můžete požádat, jestliže máte jako jednotlivec nebo jako rodina nízký příjem a:

a) Jste v katastru nemovitostí veden/a jako vlastník nemovitosti nebo bytu, kde trvale bydlíte.
b) Vlastníkem bytu nejste, ale jste nájemcem nemovitosti či bytu. To znamená, že máte na sebe napsanou nájemní smlouvu i evidenční list. Ten je nedílnou součástí každé řádné nájemní smlouvy.
Na příspěvek na bydlení máte nárok jen tehdy, máte -li v tomto nájemním bytě oficiálně trvalé bydliště. Pokud zde, z jakéhokoli důvodu, nemůžete být přihlášeni k trvalému pobytu, nárok na příspěvek na bydlení ZANIKÁ.
Pokud jako žadatel/ka nesplňujete aspoň 1 z uvedených podmínek, na příspěvek na bydlení nárok nemáte, žádat nemůžete. Velikost bytu či typ nehrají roli. Na příspěvek na bydlení mají, za určitých podmínek, nárok jak nájemníci klasických bytů, tak i tzv. bytů zvláštního určení, tj. bezbariérových.

O příspěvek na bydlení mohou žádat i OSVČ. Dokládají stejná potvrzení a dokumenty jako každý jiný žadatel, kromě potvrzení o příjmu. Tento údaj si zjistí úřad práce sám prostřednictvím finančního úřadu.


Podání žádosti o příspěvek na bydlení v zastoupení

Žádost může na úřadu práce podat i jiná osoba, než sám žadatel.
Tato potřebuje žadatelův platný občanský průkaz anebo plnou moc.
Pro samotné podání žádosti není třeba plná moc úředně ověřená. Osoba, která žádost přinese, ale nemá možnost doplňovat a podepisovat chybějící údaje. To by musela mít generální plnou moc. A tato již úředně ověřená být musí.


Výpočet příspěvku

Příspěvek na bydlení je vypočítáván opakovaně každé 3 měsíce z veškerého příjmu všech osob hlášených na dané adrese k trvalému pobytu.
Do příjmu je započítáván plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod a plat z Vašeho zaměstnání.
Do příjmu se NEUVÁDÍ příspěvek na péči ani mobilita.

Pokud máte z Vašeho invalidního důchodu vypočteny exekuční srážky, jako příjem je brána celá částka, to znamená invalidní důchod jako takový, před srážkou.

Úřad práce poskytuje žadatelům nejvýše 30% nákladů na bydlení.


Co je k posouzení příspěvku důležité

• měsíční výše nájmu
• měsíční výše záloh na elektřinu
• měsíční výše záloh na plyn
• platba za svoz odpadu, tj . úhrada poplatku za komunální odpad
• vodné, stočné


Jak často o příspěvek na bydlení žádat

O tuto sociální dávku musíte žádat opakovaně každé 3 měsíce. Je vyplácena zpětně, tedy pokud byste si požádal/a např. 1. 10. a nárok by Vám vznikl, bude Vám počátkem listopadu poukázána určitá část nájmu za měsíce červenec, srpen a září.


Výpočet příspěvku

Přesnou cifru nelze nikdy předem stanovit. Výpočtový vzorec je totiž velmi složitý, zahrnuje řadu proměnných, takže přesnou výši příspěvku stanoví až počítač.
Proto referentky úřadu práce nejsou nikdy předem schopné klientovi sdělit očekávanou výši příspěvku na bydlení a na dotazy tohoto typu neodpovídají.
Příspěvek na bydlení celkově činí asi třetinu částky za nájem.


Formulář žádost o příspěvek na bydlení

Kompletní žádost o příspěvek na bydlení zahrnuje tyto formuláře: Žádost o příspěvek na bydlení

Doklad o výši čtvrletního příjmu- necháte si potvrdit na mzdovém oddělení ve Vašem zaměstnání.

Pokud pobíráte plný nebo částečný důchod a je to jediný zdroj Vašeho příjmu, žádné potvrzení nepotřebujete. ÚP má tyto informace v systému.

Prohlášení osob, které nemají příjmy započítatelné pro nárok na dávky - vypíšete osobní údaje nezletilých dětí, které žijí s Vámi v bytě.

Doklad o výši nákladů na bydlení - na tomto konkrétním formuláři jsou jednotlivé kolonky, které je nutné nechat potvrdit, ať už u Vašeho dodavatele plynu, elektřiny, nebo na bytovém odboru, kde potvrzují platby nájemného.

Pokud platíte nájem trvalým příkazem, stačí jako potvrzení výpis z účtu nebo internetového bankovnictví.


Odebíráte-li elektřinu od společnosti EON a pro účely příspěvku na bydlení potřebujete potvrzení o zaplacení záloh, stačí zkontaktovat bezplatnou linku 800 773 322, uvést číslo Vaší zakaznické smlouvy či faktury a potvrzení Vám bude zdarma zasláno na Vaši adresu formou samostatného dokumentu. Společnost EON v současnosti již nepotvrzuje formuláře z úřadu práce.
O písemné potvrzení o zálohách je nutné telefonicky žádat opakovaně, protože tento požadavek nelze zavést do systému tak, aby Vám to bylo zasíláno automaticky.


Kde získat všechny tyto dokumenty

Celou sadu potřebných formulářů Vám dají na úřadě práce.
Můžete si je rovněž stáhnout, následně vytisknout a vyplnit doma zde.


Kde v Brně se příspěvek na bydlení vyřizuje

Úřad práce, Polní 37, Brno, zastávka tramvaje č.8 Vojtova.Zde jsou řešeny všechny žádosti o příspěvek na bydlení, tedy i žádosti hendikepovaných občanů.


Doklady potřebné pro vyřízení žádosti

Při každém podání žádosti o příspěvek na bydlení musíte mít s sebou: platný občanský průkaz, originál nájemní smlouvy, originál smlouvy od dodavatele elektřiny,originál smlouvy od dodavatele plynu, dále vyplněnou celou baterii formulářů včetně podpisu a data, patřičná potvrzeni - např. výpis z účtu (detailně popsáno výše).


Způsob výplaty příspěvku na bydlení

Žadateli je finanční částka vyplacena buď hotově nebo na složenku nebo jsou peníze každý měsíc převáděny na bankovní účet.


Rozhodnutí

Pokud Vám byl za předchozí kalendářní čtvrtletí příspěvek přiznán, příjde obyčejnou poštou Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory.

Pokud je vypočítaná výše příspěvku za předchozí kvartál rozdílná, než dříve, příjde Vám klasickou poštou z úřadu práce Oznámení o změně výše dávky státní sociální podpory.

Pokud Vám za předchozí čtvrtletí nárok na příspěvek na bydlení nevznikl (například z důvodu vrácení vysokého přeplatku za elektřinu), ÚP Vás o této skutečnosti informuje doporučeným dopisem nazvaným Oznámení o zahájení správního řízení. Jedná se jen o technické pojmenování. Za nějakou dobu potom obdržíte také ještě rozhodnutí jako takové.

Na žádné z těchto oznámení již není třeba reagovat nebo opět kontaktovat ÚP.

Jestliže v jednom čtvrtletí nárok na příspěvek nevznikl, neznamená to, že jej nemáte ani v kvartále následujícím.


Mgr. Lenka Jiřičná

Datum vložení: 29. 9. 2014
Datum poslední aktualizace textu: 26. 10. 2015


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 9.00 do 14.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 14.00
do 15.00 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

Prosíme klienty, aby kontaktovali
poradnu výhradně
na 511 110 116
anebo 511 119 400
a v žádném případě NEVOLALI
na terénní telefon 549 210 656.

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Liga vozíčkářů nejen
pro vozíčkáře - budeme hledat
práci přímo pro Vás
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji