Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Kontakt


Příspěvky, slevy a preventivní programy zdravotních
pojišťoven - obecné informace


Z mnohdy negativních ohlasů porovnání různých nabídek pro klienty ZP konstatuji, že jednotlivé ZP nemají stejné možnosti úhrad z fondu prevence. Proto je nutné vysvětlit fondové hospodářství, které podléhá STEJNÝM pravidlům pro všechny Zdravotní pojišťovny.Pro vysvětlení fondového hospodářství Zdravotních pojišťoven uvádím:
Fond Základní - je fond, z kterého je prováděna úhrada zdravotních služeb a naplňuje se z výběru pojistného na Veřejné zdravotní pojištění od státu, fyzických, právnických osob a osob bez zdanitelného příjmu, který je ponížen o částku pro:
Fond provozní - přesně Zákonem stanovená procentuální výše z výběru pojistného. Začínalo se v roce 1993 na 7,2% z výběru pojistného. Toto procento bylo postupně snižováno až na současnou hodnotu pro rok 2015 cca 3,05% (sníženo z 3,38%). Toto procento je vypočteno velmi složitým způsobem daným Vyhláškou MZ 418/2003 sb. Z tohoto fondu jsou hrazeny veškeré náklady na investice a provoz ZP.

Fond rezervní - určen pro tvorbu rezervy finančních prostředků Základního fondu pro případný výkyv na finančním trhu, který zasáhne výběr pojistného. ZP jsou povinny vytvářet RF převedením 1,5% prostředků z výběru pojistného. Nyní se jedná o snížení povinnosti na 0,75%.

Fond prevence - ZP mohou mohou z tohoto fondu hradit určité náklady týkající se převážně výkonů, nebo některých léčiv výhradně v rámci prevence. Tento fond je naplňován výhradně z pokut a penále týkající se výběru pojistného. Nemá prakticky nic společného s výběrem pojistného, je ale součástí výpočtu pro tvorbu provozního fondu !!!!

Dále jsou to ještě fondy
Reprodukce majetku a fond Sociální.Finanční prostředky z těchto fondů jsou VZÁJEMNĚ UZAMČENY. Nelze je převádět z jednoho fondu do druhého. Zde je úskalí chápání hospodaření ZP klienty pojišťoven a jejich negativní reakce na údajné stavění "zámků" atd.
Každá ZP si může hospodařit s Provozním fondem dle vlastního uvážení a proto, jestli si postaví "zámek" za 50, nebo 150 milionů jde pouze v případě, že je v PF dostatek finančních prostředků. Negativní reakce občanů a médií jsou v takových případech irelevantní.
Tyto programy ZP mají na starosti klientská centra. Jejich konkrétní podoba, tedy na co všechno bude pojištovna přispívat, vždy závisí jednak na výši prostředků ve Fondu prevence, čili finančních možnostech pojišťovny, a jednak na výsledcích jednání s partnery. Všechny pojišťovny svým klientům určitou baterii slev a výhod poskytují. Tyto se mohou měnit velmi často, proto je vhodné sledovat informace na příslušných www stránkách, které pojišťovny pravidelně aktualizují. Pro uplatnění slevy je vždy nutné splnění jistých podmínek, vyplnění tormuláře a doložení účtenky. Vždy je nutné zjistit na stránkách ZP dobu trvání jednotlivých akcí (nejsou to akce celoroční, ale vždy do vyčerpání finančních prostředků stanovených vedením ZP).

Naše 2 největší zdravotní pojišťovny, tedy všeobecná zdravotní pojišťovna (kód 111) a zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (kód 211) poskytují slevy především těmto cílovým skupinám:
• studentům
• těhotným a kojícím ženám
• dárcům krve
• onkologickým pacientům

Další slevy a preventivní programy se týkají různých očkování a léčebně-ozdravných pobytů pro děti.

Zdravotní pojišťovna 111 informuje pojištěnce o slevách na konkrétní rok zpravidla v únoru. Předtím jsou o nich vedena jednání.

Zdravotní pojišťovna 211 zná konkrétní slevy hned na počátku roku a případně během roku se počet akcí mění.

Pokud jde o příspěvek na speciální dietu, obě zmíněné pojišťovny přispívají na dietu spojenou s celiakií, tedy bezlepkovou. V roce 2014 všeobecná zdravotní pojišťovna přispívala na bezlepkovou dietu 3000 Kč vždy 1 za půl roku, zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra částkou 500 Kč za půl roku. Žádná z nich však nikdy nepřispívavala klientům na dietu diabetickou ani na dietu spojenou s fenylketonurií.

Na aktuální preventivní programy a slevy se můžete informovat rovněž osobně u přepážky konkrétní pojišťovny.

Lenka Jiřičná
ve spolupráci s Robertem LitterouDatum vložení textu: 15.1. 2015
Datum poslední aktualizace textu: 5. 3. 2015


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji