Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Kontakt


Co je to mobilita


Příspěvek na mobilitu je určen zdravotně postiženým, kteří se za úhradu opakovaně někam dopravují nebo jsou dopravováni.
Tato dávka nahrazuje dřívější příspěvek na provoz motorového vozidla (příspěvek na benzín) a příspěvek na individuální dopravu.


KOMU JE PŘÍSPĚVEK URČEN
1. Osobě starší 1 roku mající některý ze stupňů OZP, tj. ZTP nebo ZTP/P. Druh zdravotního postižení přitom není rozhodující, může jít o tělesně, mentálně i sluchově postiženěho člověka či seniora.

2. Další z podmínek přiznání příspěvku je tato:
žadatel/žadatelka nesmí být umístěn/a v ústavu sociální péče, v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v domově se zvláštním režimem, kde jsou jí poskytovány sociální služby dle zákona o sociálních službách.


NÁROK NA MOBILITU ZANIKÁ, jestliže:
• platí bod 2
• při hospitalizaci v nemocnici nebo podobném zdravotnickém zařízení po dobu
  delší než 1 (kalendářní) měsíc v kuse
• při skončení platnosti průkazu OZP ZTP nebo ZTP/P


VÝŠE PŘÍSPĚVKU, ZPŮSOB VÝPLATY
Příspěvek činí 400 Kč měsíčně pro všechny, nelze požadovat žadné individuální zvýšení této částky.
Od 1. 1. 2018 dochází k navýšení příspěvku na 550 Kč měsíčně. Přijemce příspěvku bude o této skutečnosti informován dopisem z úřadu práce. Na dopis není třeba reagovat. Rovněž není třeba cokoli dokládat, navýšení proběhne automaticky.
Je vyplácen příslušným úřadem práce, a to zpětně.To v praxi přesně znamená, že např. do konce srpna Vám bude vyplaceno 400 Kč za měsíc červenec.
Příspěvek na mobilitu je vyplácen buď na účet nebo na složenku nebo hotově. Obvykle se vyplácí jedenkrát měsíčně, ale žadatel může požadovat i výplatu vždy souhrnně jedenkrát za čtvrt roku.


CO DĚLAT, POKUD CHCI FREKVENCI NEBO ZPŮSOB VÝPLATY ZMĚNIT
V tomto případě se nepodává nová žádost. Stačí napsat přípis, tedy dokument, přibližně tohoto znění:
Já, XY ..., nar. ..., rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvale bytem ... žádám o změnu způsobu výplaty příspěvku na mobilitu/o změnu frekvence výplaty příspěvku na mobilitu, ze stávajícího na bankovní účet číslo, kód banky/ze stávajícího souhrnně jednou za čtvrt roku.
Datum a Váš vlastnoruční podpis.

Nezáleží na tom, zda žádost napíšete celou ručně nebo ji sepíšete na počítači, vytisknete a pak jen podepíšete.
Takto zformulovanou žádost buď osobně odevzdáte na přepážce spádového úřadu práce, anebo ji můžete pouze poslat poštou, pak raději doporučeně.
Odesíláte ji na spádové pracoviště, tedy tam, kam patříte dle Vašeho trvalého bydliště. Správnou adresu určitě najdete v záhlaví rozhodnutí o příspěvku na mobilitu.
Úřad práce má na vyřízení lhůtu do konce následujícího kalendářního měsíce. Většinou v jednom měsíci požádáte o změnu, v měsíci následujícím už k požadovaným změnám reálně dochází.


KDE VE MĚSTĚ BRNĚ ZÍSKÁM FORMULÁŘ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU?
1. Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde.

2. Tento dokument je možné si vyzvednout na úřadu práce, Křenová 25.

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý: 8:00 - 11:00 hodin
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 8:00 - 11:00 hodin
Pátek: 8:00 - 11:00 hodin (jen příjem žádostí a pozvaní)

Na tento úřad práce také žadatel v Brně odevzdá vyplněnou žádost.

3. Dále je možné formulář vyzvednout na Magistrátu města Brna, Koliště 19, v přízemí v socio-info centru.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
Pátek od 8:00 do 13:00 hodin

Máte možnost požádat o zaslání prázdného formuláře na Váš e-mail, doma jej vyplnit, vytisknout a následně odevzdat.
E-mail: socioinfocentrum@brno.cz. Rehabilitovat s ní lze za přímou úhradu i "na pojišťovnu".


ZPŮSOBY PODÁNÍ TÉTO ŽÁDOSTI:
odevzdáte osobně na úřadě práce, Křenová 25, Brno

nebo zašlete na výše uvedenou adresu poštou, nejlépe doporučeným dopisem

žádost může Vaším jménem odevzdat na podatelně ÚP asistent, rodinný příslušník apod.Pokud je tam žádost čistě podána a nedoplňují se na místě důležité údaje, úředně ověřená plná moc není třeba.
Zjistí-li pak úředník ÚP, že žádost není úplná, zkontaktuje Vás písemně na adresu trvalého pobytu nebo adresu pro doručení napsanou v žádosti.

Příspěvek na mobilitu museli všichni obnovit v lednu roku 2016.
Od té doby všem, kdo mobilitu pobírají, zůstává v platnosti, a to až do doby platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Příspěvek na mobilitu se tedy NEOBNOVUJE každý rok.


Pokud příjdete o vůz, k němuž tento příspěvek původně náležel, nevadí to. Příspěvek není nutné vracet na úřad práce. Mobilita je koncipována jako příspěvek na Vaši dopravu. Ačkoliv nemáte vlastní vůz, stále se někam musíte dopravovat, třeba autem rodičů. Máte právo nadále příspěvek pobírat, až do doby platnosti ZTP (ZTP/P).


MOBILITA A DLOUHODOBÝ POBYT DRŽITELE V DOMOVĚ PRO SENIORY NEBO V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ
Pokud je příjemce příspěvku na mobilitu dlouhodobě umístěn v sociálním zařízení, dostane o této skutečnosti informaci také úřad práce. Informaci obdrží automaticky, držitel sám nemusí nic dělat.

Poté sám úřad práce zahájí řízení o odejmutí příspěvku a vyzve dopisem držitele příspěvku, aby doložil, že je stále pravidelně přepravován.
Pokud držitel nebo příbuzní následně doloží, že si babičku/dědečka brávají pravidelně domů a dopravují ho k lékaři, nárok na příspěvek na mobilitu zůstává, ačkoli držitel tohoto příspěvku není v rodině stále.

Jestliže na výzvu nejsou spádovému úřadu práce doloženy podklady (lékařské zprávy), příspěvek na mobilitu je držiteli odejmut.
Výše uvedené platí pouze pro dlouhodobé (celoroční) pobyty v zařízeních mimo domov.
Nevztahuje se na případy, kdy např.rodina odjíždí na dovolenou a babička nebo dědeček je po tuto dobu ubytován mimo dům.


ŽÁDOST O ODEJMUTÍ PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU
Pokud se žadatel dlouhodobě stěhuje mimo domov a ví, že nebude svou rodinou nadále pravidelně přepravován, může o této skutečnosti informovat úřad práce dle (dřívějšího) trvalého bydliště i on sám,a to doporučeným dopisem.
V něm jednoduše požádá o zrušení příspěvku. Není nutné žádné odůvodnění.

Návrh textu žádosti:
Já, XY, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště. ...žádám tímto úřad práce v název města o odejmutí mého příspěvku na mobilitu.
Konec návrhu textu žádosti.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A HOSPITALIZACE
Nárok na příspěvek zaniká při pobytu v nemocnici delším, než 1 kalendářní měsíc nebo tehdy, když během pobytu v nemocnici dochází k přelomu měsíce.
Pokud jste hospitalizován/a 4-7 dní, není nutné kontaktovat úřad práce. Doporučujeme však hlásit každou hospitalizaci delší než 10 dní, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím emailu.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A EXEKUČNÍ NEBO INSOLVENČNÍ SRÁŽKY
Podle zákona příspěvek na mobilitu těmto srážkám nepodléhá. Exekutor nebo insolvenční správce tedy nemá právo tyto peníze dlužníkovi strhnout.


PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIZNÁNÍ PRŮKAZU ZTP
Po celou dobu odvolání je výplata příspěvku na mobilitu úřadem práce pozastavena. Je-li odvolací řízení úspěšné a je opět přiznán průkaz ZTP, máte právo na zpětné doplacení mobility. Důrazně však doporučujeme:jakmile obdržíte písemné rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP, v nejbližší úřední den osobně navštivte Váš úřad práce, originál tohoto rozhodnutí referentce předložte a ověřte si, že peníze budou doplaceny a výplata příspěvku na mobilitu opět zahájena.


Datum poslední aktualizace textu: 16. 11. 2017


Lenka Jiřičná


Máte dotaz, nebo mne chcete kontaktovat?
V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.


Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji