Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované

Otevřena poradna V klidu o neklidu pro rodiče dětí s ADHD
a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují - Centrum
pro rodinu a sociální péči


Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o nově otevřené poradně "V klidu o neklidu", které Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně (www.crsp.cz) otevřelo od listopadu 2015 pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují např. ve škole, v kroužcích aj. Smyslem poradenství je pomoct rodičům hyperaktivních a neklidných dětí a odborníkům (např. učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou a prací s dětmi s ADHD. Konkrétními tématy může být např. efektivní komunikace s dítětem, porozumění konfliktním situacím a jejich zvládání, motivování dítěte, řešení školních problémů, hravé techniky zapojování dítěte s ADHD do třídního kolektivu, posilování rodičovských kompetencí, seznámení s aktivizačními metodickými pomůckami apod.

Cena za 1 konzultaci (55 min) je 200 Kč. Poradenství probíhá v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně a vede jej Mgr. Markéta Dobiášová. Její pracovní profil a více informací k poradně (přihlašování atd.) je k dispozici na http://neklidne-deti.cz/index.php/v-klidu-o-neklidu-poradna#poradenstv%C3%AD.

V rámci nové poradny proběhne dne 11. listopadu 2015 zdarma online poradenství přes Skype pro předem přihlášené. Elektronické přihlášky jsou k dispozici na http://neklidne-deti.cz/index.php/v-klidu-o-neklidu-poradna#online-poradna.

Veškeré informace o nabídce našich programů k problematice ADHD jsou zveřejňovány na webu: www.neklidne-deti.cz a na facebookových stránkách: https://www.facebook.com/ADHDcrspbrno.

S pozdravem
Mgr. Martina Slouková

sociální pracovnice v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi

Centrum pro rodinu a sociální péči

Josefská 1, 602 00 Brno
tel.: +420 542 217 464
mob.: +420 731 604 202
e-mail: martina.slukova@crsp.cz
web: www.neklidne-deti.cz, www.crsp.cz

aby doma bylo prima...


Datum zveřejnění článku: 4. 11. 2015


Máte dotaz, nebo chcete kontaktovat poradkyni pro handicapované Lenku Jiřičnou?
V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.


Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná